Böcker av Jon Kihlman

Jon Kihlman har skrivit tre egna böcker. Han har därtill varit medförfattare till Köplagen - En kommentar, i vilken samtliga bestämmelser i köplagen förklaras och uttolkas, samt redaktör för Elektronisk signering - En antologi i vilken han också medverkar med en artikel.

Avhandlingen, med titeln Fel, behandlar felreglerna i köprätten. I CISG - En kommentar förklaras och uttolkas samtliga bestämmelser i FN-konventionen om internationella köp av varor. Läroboken Köprätten - En introduktion är en grundläggande lärobok i köprätt. 

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Skriv utE-post

CISG. En kommentar

Advokat, jur. dr Jon Kihlmans kommentar till FN-konventionen om internationella köp av varor (CISG) finns både som en del i Karnov Groups nättjänst Lexino och som bok i samma serie. I den kommenteras konventionens samtliga bestämmelser. Mer information om kommentaren finns här.

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Skriv utE-post

Avtalsrätt.com

Advokat, jur. dr Jon Kihlman | Västra Trädgårdsgatan 15 | 111 53 Stockholm | + 46 70 742 60 12 | jon@avtalsratt.com